Εγγραφές μαθητών - Επείγουσα Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε ότι για το Σχολικό Έτος 2017-2018 οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι μετεγγραφές στα ΕΠΑ.Λ γίνονται με την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ στην διεύθυνση https://e-epal.minedu.gov.gr αποκλειστικά κατά το διάστημα 19 έως 23 Ιουνίου 2017.
Παρακαλούνται:

  • οι γονείς των ανήλικων προαγόμενων μαθητών ή οι ίδιοι οι ενήλικοι προαγόμενοι μαθητές στην Β΄& τη Γ΄ τάξη του σχολείου μας
  • οι γονείς των αποφοίτων μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου & της Α΄ Λυκείου των σχολείων της περιοχής μας
  • οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών του Γενικού Λυκείου και οποιουδήποτε τύπου Επαγγελματικού Λυκείου ή ΤΕΕ

που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο 1ο ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου να επικοινωνήσουν άμεσα με το σχολειό ώστε με τον κωδικό taxis των γονέων - κηδεμόνων να δηλώσουν, (κατά το διάστημα 19-6-2017 έως 23-6-2017), στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΠΑ.Λ. την εγγραφή.
Για την περίπτωση που δεν υπάρχει κωδικός taxis του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή, μετά από Υπεύθυνη Δήλωση του προς το σχολείο, η Διεύθυνση του σχολείου προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δηλωθεί η εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΠΑ.Λ..
Περιηγηθήτε στη σελίδα μας για να βρητε πληροφορίες για τους τομείς και τις ειδικότητες, αλλά και για τις προοπτικές πρόσβασης των αποφοίτων μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.
Για άμεση επικοινωνία τηλέφωνο: 2741085408

Πρόσθετες πληροφορίες