Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να:

c  Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.

c  Καταγραφεί τα στοιχείων πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής.

c  Χειρίζεται το σύγχρονο εξοπλισμό του γραφείου υποδοχής.

c  Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

c  Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.

c  Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών.

c  Διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.

c  Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται.

c  Εξυπηρετεί τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.

Συμπερασματικά, ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία. 

Πρόσθετες πληροφορίες