Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης

Ειδικότητα: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης εκπαιδεύεται για να είναι ικανός να:

Æ  Πραγματοποιεί

c  Κουρέματα

c  Περμανάντ

c  Χτενίσματα

c  Βαφές

c  Λούσιμο

c  Και κάθε άλλη ειδικευμένη εργασία

Æ   Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Æ  Γνωρίζει

c  τις βασικές αρχές διοίκησης και λογιστικής

c  τη νομοθεσία που αφορά την ίδρυση και λειτουργία κομμωτηρίου

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί  ως:

Ø  Ελεύθερος επαγγελματίας σε όλους τους τομείς της ειδικότητας του.

Ø  Συνεργάτης ή υπάλληλος σε:

ü  Κομμωτήρια

ü  Τηλεοπτικούς σταθμούς

ü  Θέατρα

ü  Στούντιο φωτογράφησης μοντέλων

ü  Περιοδικά

Πρόσθετες πληροφορίες