Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  συμμετέχοντας σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις.

Μπορούν να εισαχθούν σε σχολές κοινές για όλους τους τομείς και σε σχολές & τμήματα αντίστοιχα ή συναφή του τομέα ή της ειδικότητας του πτυχίου τους.  Συγκεκριμένα οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου έχουν προσβαση σε σχολές και τμήματα των τoμέων: 

Ηλεκτρολογίας,Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Διοίκησης και Οικονομίας

Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας

Εξετάζονται σε 4 μαθήματα, 2 γενικής παιδείας (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά) και 2 μαθήματα τομέα ή ειδικότητας. Οι μαθητές  που θέλουν να εισαχθούν σε σχολές, που απαιτούν εξέταση και άλλου ή  άλλων ειδικών μαθημάτων, εξετάζονται και σε αυτά.

Τα μόρια για τα 4 βασικά μαθήματα υπολογίζονται από τύπο που δίνει ως άριστα τα 2000 μόρια, ενώ σε αυτά προστίθενται και τα μόρια των ειδικών μαθημάτων, ως 4000,για τις περιπτώσεις που απαιτούνται.

Πρόσθετες πληροφορίες