Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων εκπαιδεύεται για να είναι ικανός σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Βρεφονηπιοκόμους να:

ü  παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας

ü  βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους

ü  φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότητες

ü  εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού

ü  παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις

ü  συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία

ü  δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά και πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου, μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε:

Ø  βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς

Ø  μαιευτικές κλινικές

Ø  κατασκηνώσεις

Ø  κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού

Ø  ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι 

Πρόσθετες πληροφορίες