Εγγραφές Σεπτέμβριος 2019

Απο Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09.00 έως τη Δευτέρα 9  Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23.59, γίνεται υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής από μαθητές/-τριες που δεν υπέβαλαν αίτηση στην Α΄ και Β΄ φάση Μαΐου - Ιουνίου. (Μαθητές/-τριες απόφοιτοι ΓΕΛ – ΕΠΑΛ που επιθυμούν να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ για απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ή που Παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ή που δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν αίτηση για σοβαρούς οικ. λόγους, λόγους υγείας ή λόγω ανωτέρας βίας)

Πρόσθετες πληροφορίες