Τομείς και Ειδικότητες 1ου ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου

Στο 1ο ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου λειτουργούν οι τομείς:

c  Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ο τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού έχει σκοπό να δώσει στους μαθητές τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να γίνουν ικανοί να ασχολούνται με την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών έργων (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις-υπολογιστικά συστήματα - βιομηχανικούς αυτοματισμούς - ηλεκτρικούς κινητήρες κ.α). Κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους πραγματοποιούνται διδακτικές επισκέψεις για την καλύτερη κατάρτιση των μαθητών.

Ειδικότητες τομέα:

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτίων και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

c  Διοίκησης και Οικονομίας

Ο τομέας Διοίκησης και Οικονομίας προετοιμάζει εργαζόμενους με επιστημονικές γνώσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες μιας επιχείρησης, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση γίνεται πρακτική εξάσκηση  και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις ώστε οι μαθητές να βρίσκονται ήδη μέσα στον παλμό της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Ειδικότητες τομέα:

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

c  Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

Ο τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας εξειδικεύει επαγγελματίες με διάθεση προσφοράς στο συνάνθρωπο. Προετοιμάζει τους μαθητές/τριες παρέχοντας επιστημονική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Με τη διοργάνωση δράσεων κοινωνικής προσφοράς και με διδακτικές επισκέψεις, ολοκληρώνεται η εκπαίδευση τους.    

Ειδικότητες τομέα:

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Αισθητικής Τέχνης

Κομμωτικής Τέχνης

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών είναι:

?  Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων

?  Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων

?  Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών

?  Κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά Συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, υποστήριξη χρηστών)

?  Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου κα ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω προγράμματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

c   Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ.

c  Τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων.

c  Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ.

c  Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου.

c  Καταστήματα πώλησης Η/Υ και δικτυακών προϊόντων.

c  Σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων. 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να:

c  Σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυ­στήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).

c  Μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της     ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.

c  Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών.

c  Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία. 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί εργαστεί ως:

?  Ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό τους πελατολόγιο.

?  Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.

?  Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος.

?  Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα).

?  Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.).

?  Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών. 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:

?  Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να :

?  Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α΄ κατηγορίας και ΚΒΣ.

?  Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

?  Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.

?  Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.

?  Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.

?  Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).

?  Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

?  Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

?  Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.

?  Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

?  Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.

?  Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.

?  Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α. 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να:

c  Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.

c  Καταγραφεί τα στοιχείων πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής.

c  Χειρίζεται το σύγχρονο εξοπλισμό του γραφείου υποδοχής.

c  Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

c  Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.

c  Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών.

c  Διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.

c  Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται.

c  Εξυπηρετεί τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.

Συμπερασματικά, ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία. 

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτή εκπαιδεύεται για να είναι ικανός σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές να:

c  στρώνει το κρεβάτι του αρρώστου

c  χορηγεί εργαλεία σε μία χειρουργική επέμβαση

c  ετοιμάζει υλικό για αποστείρωση

c  απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου

c  σηκώνει ή τοποθετεί τον άρρωστο στο κρεβάτι

c  χορηγεί ουροδοχείο, σωλήνα αέριων, υπόθετο καθαρτικό και φαρμακευτικό υποκλυσμό στο κρεβάτι

c  προετοιμάζει σετ αλλαγής τραύματος,

c  βοηθά στην κένωση και την πλύση του στομάχου

c  κάνει λήψη ζωτικών σημείων, χορηγεί φάρμα τοπικά από το στόμα

c  λαμβάνει ούρα και γαστρικό υγρό

c  χορηγεί Ο2 με μάσκα και ρινική κάνουλα

c  τοποθετεί τον άρρωστο στο χειρουργικό τραπέζι

c  εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και πρόληψης κατακλίσεων, θερμά και ψυχρά επιθέματα

c  τεχνικές ατομικής καθαριότητας

c  συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, στο κέντρο υγείας, στο σχολείο

c  εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές σε αρρώστους με παθήσεις του ματιού, αυτιού, οστών, γεννητικών οργάνων, νευρικού και ουροποιητικού συστήματος

c  φροντίζει τα νεογνά

c  εφαρμόζει καθαριότητα των γεννητικών οργάνων της λεχώνας

c  πραγματοποιεί μετρήσεις 

c  τηρεί το ιατρικό απόρρητο 

Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε:

?  Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

?  Νοσηλευτικές μονάδες

?  Υγειονομικούς σταθμούς

?  ΕΚΑΒ

?  Οίκους ευγηρίας

?  Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες

?  Ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση. 

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων εκπαιδεύεται για να είναι ικανός σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Βρεφονηπιοκόμους να:

?  παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας

?  βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους

?  φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότητες

?  εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού

?  παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις

?  συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία

?  δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά και πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου, μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε:

?  βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς

?  μαιευτικές κλινικές

?  κατασκηνώσεις

?  κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού

?  ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι 

Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης εκπαιδεύεται για να είναι ικανός να:

c  Εφαρμόζει αισθητικές πράξεις

?  Καθαρισμό

?  Προσωρινή αποτρίχωση

?  Μάλαξη(ηρεμιστική, λεμφική, αρχαιοελληνική)

?  Μάσκες

?  Απολέπιση

?  Αρωματοθεραπεία

?  Θαλασσοθεραπεία

c  Κάνει μακιγιάζ

?  Αισθητικό

?  Νύφης

?  Επαγγελματικό

c  Εκτελεί μανικιούρ - πεντικιούρ

c  Χειρίζεται και τοποθετεί τα μηχανήματα αισθητικής

c  Πραγματοποιεί κάθε άλλη ειδικευμένη εργασία 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

?  Ινστιτούτα αισθητικής

?  Κέντρα αδυνατίσματος

?  Κέντρα Αισθητικής άκρων

?  Κέντρα θαλασσοθεραπείας - SPA πολυτελών ξενοδοχείων

?  Γυμναστήρια

?  Κομμωτήρια

?  Τηλεόραση

?   Θέατρο

?  Περιοδικά

?  Καταστήματα καλλυντικών

?  Φαρμακεία

Απασχόληση στην αγορά εργασίας ως Ελεύθερος Επαγγελματίας

?  Κατάστημα Αισθητικής Άκρων

?  Κατάστημα Καλλυντικών - Μακιγιάζ

?  Κατάστημα ευεξίας και εναλλακτικής Αισθητικής

Εργασία στην Βιομηχανία των Καλλυντικών ως:          

?  Εμπορικός αντιπρόσωπος Καλλυντικών (χονδρική, λιανική προώθηση)

?  Πωλητής (χονδρική - λιανική πώληση) 

Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης

Ειδικότητα: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης εκπαιδεύεται για να είναι ικανός να:

?  Πραγματοποιεί

c  Κουρέματα

c  Περμανάντ

c  Χτενίσματα

c  Βαφές

c  Λούσιμο

c  Και κάθε άλλη ειδικευμένη εργασία

?   Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

?  Γνωρίζει

c  τις βασικές αρχές διοίκησης και λογιστικής

c  τη νομοθεσία που αφορά την ίδρυση και λειτουργία κομμωτηρίου

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί  ως:

?  Ελεύθερος επαγγελματίας σε όλους τους τομείς της ειδικότητας του.

?  Συνεργάτης ή υπάλληλος σε:

?  Κομμωτήρια

?  Τηλεοπτικούς σταθμούς

?  Θέατρα

?  Στούντιο φωτογράφησης μοντέλων

?  Περιοδικά

Πρόσθετες πληροφορίες