ΚΥΠΡΟΣ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ERASMUS +

Erasmus Κύπρος 2015

To 1o ΕΠΑΛ Λουτρακίου τον Φεβρουάριο του 2015 επισκέφτηκε την Λευκωσία της Κύπρου στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Στις εγκαταστάσεις του Intercollege οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στους Αυτοματισμούς (PLC), την δομημένη καλωδίωση και το σύστημα ΚΝΧ.

Η εκπαίδευση περιελάμβανε θεωρητικά μαθήματα, εργαστηριακά καθώς και επισκέψεις σε βιομηχανικούς χώρους και εταιρίες.

Οι μαθητές, στο τέλος του προγράμματος παρέλαβαν πιστοποιητικό δίπλωμα φοίτησης.

Πολιτιστικές επισκέψεις με ξενάγηση  έγιναν στην Λευκωσία, την Λάρνακα και την Πάφο. 

Η διάρκεια ήταν 14 ημέρες και όλα τα έξοδα των 22 μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους καλύφθηκαν από το πρόγραμμα Erasmus+.

Πρόσθετες πληροφορίες