Πρόγραμμα μάθησης

Κατά την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας» εφαρμόζεται δυικό σύστημα εκπαίδευσης με συνολική διάρκεια του προγράμματος περιπου δέκα (10) μήνες και  περιλαμβάνει:

α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας

β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα

Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει  Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.  

Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με το Ε.Κ.(Εργαστηριακό Κεντρο) όπου πραγματοποιούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. και στο οποίο θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες).

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται:

A.      «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

B.      «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», το ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο, είναι διάρκειας οκτώ ωρών. Η συνολική διάρκεια είναι ως τη συμπλήρωση 156 ημερομισθίων, από τα οποία τα 12 δύνονται ως κανονική άδεια. Οι μαθητευόμενοι προσέρχονται στο χώρο εργασίας τέσσερες ημέρες την εβδομάδα

Πρόσθετες πληροφορίες