Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων Ε΄ ΦΑΣΗ

 

Η διαδικασία ενστάσεων από πλευράς υποψηφίων μαθητευομένων της Ε΄ φάσης ολοκληρώθηκε, χωρίς να υποβληθεί ένσταση προς το σχολείο μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο οριστικός πίνακας να μην διαφοροποιείται σε σχέση με τον προσωρινό.

Οριστικός Πίνακας

 

Α/Α

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ.

ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ.

ΗΛΙΚΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1

11216

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

18

2

13432

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

17,5

3

11185

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

17,1

4

13811

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15,7

5

11312

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15,4

6

12666

2020

Ν. 4386/2016

ΓΕΛ

κάτω των 25

19,8

7

13030

2020

Ν. 4386/2016

ΓΕΛ

άνω των 25

19,7

8

12175

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

άνω των 25

19,3

9

12226

2019

Ν. 4386/2016

ΓΕΛ

κάτω των 25

16,9

10

12224

2019

Ν. 4386/2016

ΓΕΛ

κάτω των 25

16,6

 

Εγγραφή

 

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας από την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου και ώρα 13:00.

 

Πρόσθετες πληροφορίες