Λειτουργία Τμήματος Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μαθητείας Αποφοίτων

Ανακοινώνεται  ότι στο σχολειό μας θα λειτουργήσουν, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, τμήματα Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μαθητείας των ειδικοτήτων «Κομμωτικής Τέχνης», και «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» διάρκειας 35 ωρών το κάθε τμήμα, για τους απόφοιτους της Δ΄ φάσης μαθητείας, αλλά και για αποφοίτους προηγούμενων φάσεων που δεν έχουν παρακολουθήσει το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα, το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 25-01-2021 έως και την Τρίτη 02-02-2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 07/01/2021 έως την 15/01/2021.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr . Σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας.

Σημειώνεται ότι:

1.    Κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής στην Π.Δ.Ε. της επιλογής του

2.   Η συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ

3.    Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας μπορούν να εγγραφούν και παρακολουθήσουν μόνο μία φορά το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης

4.   Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και με την ολοκλήρωσή του δεν εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής.

Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, για τη λειτουργία τμημάτων ΠΠΠΜ της περιφέρειας

Πρόσθετες πληροφορίες