ΚΥΠΡΟΣ 2019-2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ERASMUS +

Erasmus 2019 Κύπρος

24/2/2020 - 09/3/2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2019, «Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», με κωδικό 2019-1-EL01-ΚΑ102- 062195 και τίτλο: «Εκπαίδευση μαθητών στον τουρισμό υγείας»,με επιχορήγηση από το Ι.Κ.Υ., Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης», δύο (02) εκπαιδευτικοί και είκοσι (20) μαθητές/τριες του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λουτρακίου, επισκέφτηκαν τη Λευκωσία της Κύπρου για το χρονικό διάστημα από 24-02-2020 ως και τις 09- 03-2020.
Οι είκοσι μαθητές και μαθήτριες από την Β΄ και Γ΄ τάξη που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είχαν την ευκαιρία να καταρτιστούν σε ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας- Intercollege University of Nicosia  -  και να βελτιώσουν τις γνώσεις , ικανότητες και δεξιότητες τους, εφαρμόζοντας πρακτική άσκηση

Επιπρόσθετα οι μαθητές συμμετείχαν σε πολιτισμικές επισκέψεις στα σημαντικότερα σημεία και μνημεία της μεγαλονήσου και τους δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουν 15 ημέρες το πολυπολιτισμικό και αρμονικά συνεργαζόμενο περιβάλλον της Κύπρου.

Στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς απονεμήθηκαν πιστοποιητικά παρακολούθησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Πρόσθετες πληροφορίες